Älä huolestu ihmisistä, jotka ovat oman menneisyyden, Theres syy, miksi he didnt tehdä sen tulevaisuuden.


Älä-huolestu-ihmisistä-jotka-ovat-oman-menneisyyden-theres-syy-miksi-he-didnt-tehdä-sen-tulevaisuuden
ÄlähuolestuihmisistäjotkaovatomanmenneisyydentheressyymiksihedidnttehdäsentulevaisuudenÄlä huolestuhuolestu ihmisistäjotka ovatovat omanoman menneisyydentheres syymiksi hehe didntdidnt tehdätehdä sensen tulevaisuudenÄlä huolestu ihmisistäjotka ovat omanovat oman menneisyydenmiksi he didnthe didnt tehdädidnt tehdä sentehdä sen tulevaisuudenjotka ovat oman menneisyydenmiksi he didnt tehdähe didnt tehdä sendidnt tehdä sen tulevaisuudenmiksi he didnt tehdä senhe didnt tehdä sen tulevaisuuden

Älä koskaan viipyä oman menneisyyden virheistä, koska olet tänään mahdollisuus tehdä sen oikein. -Usko Adeniyi
Älä-koskaan-viipyä-oman-menneisyyden-virheistä-koska-olet-tänään-mahdollisuus-tehdä-sen-oikein
Elämä ei ole kyse ihmisistä, jotka toimivat tosi kasvosi, se on ihmisistä, jotka ovat edelleen totta selän taakse.
elämä-ei-ole-kyse-ihmisistä-jotka-toimivat-tosi-kasvosi-se-on-ihmisistä-jotka-ovat-edelleen-totta-selän-taakse
Kun ihmiset kävelevät pois anna heidän. Tulevaisuutesi ei ole kyse ihmisistä, jotka kävelevät pois, sen ihmisistä, jotka pysyvät sen kyydissä. -Usman Ismaheel
kun-ihmiset-kävelevät-pois-anna-heidän-tulevaisuutesi-ei-ole-kyse-ihmisistä-jotka-kävelevät-pois-sen-ihmisistä-jotka-pysyvät-sen-kyydissä
Yritetään purkaa menneisyyden kieltää sinua rakentaa oman tulevaisuuden.
yritetään-purkaa-menneisyyden-kieltää-sinua-rakentaa-oman-tulevaisuuden
Filosofia pitää helppo asia karkottaa menneisyyden ja tulevaisuuden pahasta, mutta esillä ovat yleisesti liian kovasti sen.
filosofia-pitää-helppo-asia-karkottaa-menneisyyden-ja-tulevaisuuden-pahasta-mutta-esillä-ovat-yleisesti-liian-kovasti-sen
Kun mielipiteesi oman menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden yleensä positiivinen, olet onnellinen. -Senora Roy
kun-mielipiteesi-oman-menneisyyden-nykyisyyden-ja-tulevaisuuden-yleensä-positiivinen-olet-onnellinen