Ennen kuin voit antaa rakkautta ja hellyyttä jollekulle, sinun täytyy olla upotettuna itsestään rakkautta ja hyväksyntää.


ennen-kuin-voit-antaa-rakkautta-ja-hellyyttä-jollekulle-sinun-täytyy-olla-upotettuna-itsestään-rakkautta-ja-hyväksyntää
kemmy nolaennenkuinvoitantaarakkauttajahellyyttäjollekullesinuntäytyyollaupotettunaitsestäänhyväksyntääennen kuinkuin voitvoit antaaantaa rakkauttarakkautta jaja hellyyttähellyyttä jollekullesinun täytyytäytyy ollaolla upotettunaupotettuna itsestäänitsestään rakkauttarakkautta jaja hyväksyntääennen kuin voitkuin voit antaavoit antaa rakkauttaantaa rakkautta jarakkautta ja hellyyttäja hellyyttä jollekullesinun täytyy ollatäytyy olla upotettunaolla upotettuna itsestäänupotettuna itsestään rakkauttaitsestään rakkautta jarakkautta ja hyväksyntääennen kuin voit antaakuin voit antaa rakkauttavoit antaa rakkautta jaantaa rakkautta ja hellyyttärakkautta ja hellyyttä jollekullesinun täytyy olla upotettunatäytyy olla upotettuna itsestäänolla upotettuna itsestään rakkauttaupotettuna itsestään rakkautta jaitsestään rakkautta ja hyväksyntääennen kuin voit antaa rakkauttakuin voit antaa rakkautta javoit antaa rakkautta ja hellyyttäantaa rakkautta ja hellyyttä jollekullesinun täytyy olla upotettuna itsestääntäytyy olla upotettuna itsestään rakkauttaolla upotettuna itsestään rakkautta jaupotettuna itsestään rakkautta ja hyväksyntää

Ennen kuin etsiä rakkautta, ensin sinun täytyy ymmärtää rakkautta. Muuten et tunnista sitä, kun tuli koko sen.
ennen-kuin-etsiä-rakkautta-ensin-sinun-täytyy-ymmärtää-rakkautta-muuten-tunnista-sitä-kun-tuli-koko-sen
Rakkaus sydämissämme ei laita sinne jäädä, rakkautta ei ole rakkautta, ennen kuin antaa sen pois. -Ritu Ghatourey
rakkaus-sydämissämme-ei-laita-sinne-jäädä-rakkautta-ei-ole-rakkautta-ennen-kuin-antaa-sen-pois
Elämässä meidän on annettava saada, antaa rakkautta saada rakkautta, jakaa ilon tuntea iloa. Ole hyvä jollekulle ja tuntuu hyvältä itsestämme. -Rashida Rowe
elämässä-meidän-on-annettava-saada-antaa-rakkautta-saada-rakkautta-jakaa-ilon-tuntea-iloa-ole-hyvä-jollekulle-ja-tuntuu-hyvältä-itsestämme
Suurin lahja, jonka voit antaa muille on lahja ehdotonta rakkautta ja hyväksyntää.
suurin-lahja-jonka-voit-antaa-muille-on-lahja-ehdotonta-rakkautta-ja-hyväksyntää
Olen etsinyt rakkautta ja hellyyttä, mutta ei ole ketään antaa minulle sellainen huomio... olen yksin.
olen-etsinyt-rakkautta-ja-hellyyttä-mutta-ei-ole-ketään-antaa-minulle-sellainen-huomio-olen-yksin
Te itse, niin paljon kuin kukaan koko maailmankaikkeudessa, ansaitsevat rakkautta ja hellyyttä.
te-itse-niin-paljon-kuin-kukaan-koko-maailmankaikkeudessa-ansaitsevat-rakkautta-ja-hellyyttä