Ja sitten minun sieluni näin sinulle ja se tavallaan meni oh siellä olet Olen etsinyt sinua


ja-sitten-minun-sieluni-näin-sinulle-ja-se-tavallaan-meni-oh-siellä-olet-olen-etsinyt-sinua
jasittenminunsieluninäinsinullejasetavallaanmeniohsielläoletolenetsinytsinuaja sittensitten minunminun sielunisieluni näinnäin sinullesinulle jaja sese tavallaantavallaan menimeni ohoh sielläsiellä oletolet olenolen etsinytetsinyt sinuaja sitten minunsitten minun sieluniminun sieluni näinsieluni näin sinullenäin sinulle jasinulle ja seja se tavallaanse tavallaan menitavallaan meni ohmeni oh sielläoh siellä oletsiellä olet olenolet olen etsinytolen etsinyt sinuaja sitten minun sielunisitten minun sieluni näinminun sieluni näin sinullesieluni näin sinulle janäin sinulle ja sesinulle ja se tavallaanja se tavallaan menise tavallaan meni ohtavallaan meni oh siellämeni oh siellä oletoh siellä olet olensiellä olet olen etsinytolet olen etsinyt sinuaja sitten minun sieluni näinsitten minun sieluni näin sinulleminun sieluni näin sinulle jasieluni näin sinulle ja senäin sinulle ja se tavallaansinulle ja se tavallaan menija se tavallaan meni ohse tavallaan meni oh siellätavallaan meni oh siellä oletmeni oh siellä olet olenoh siellä olet olen etsinytsiellä olet olen etsinyt sinua

Sain kaikki minun työstä valmistua kahden kuukauden ajan ja sitten ne olivat kuin, olen pahoillani, sinun täytyy ottaa kuljettajan ed. Olen juuri sellainen meni, Oh, unohda se.
sain-kaikki-minun-työstä-valmistua-kahden-kuukauden-ajan-ja-sitten-ne-olivat-kuin-olen-pahoillani-sinun-täytyy-ottaa-kuljettajan-ed-olen-juuri
Olen pyrkinyt sieluni, mutta sieluni voinut nähdä. Olen pyrkinyt luoja, mutta minun Jumalani välttyivät minua. Etsin veljeni ja löysin kaikki kolme.
olen-pyrkinyt-sieluni-mutta-sieluni-voinut-nähdä-olen-pyrkinyt-luoja-mutta-minun-jumalani-välttyivät-minua-etsin-veljeni-ja-löysin-kaikki
Etsin sieluni mutta sieluni en nähnyt. Etsin minun Jumalani mutta Jumalani välttyivät minua. Etsin ystävä ja sitten löysin kaikki kolme. -William Blake
etsin-sieluni-mutta-sieluni-nähnyt-etsin-minun-jumalani-mutta-jumalani-välttyivät-minua-etsin-ystävä-ja-sitten-löysin-kaikki-kolme
Tottuu joku on siellä sinulle, että sinun bestfriend, olet tunteita. Sitten he vain lähtevät. Tunnet tyhjä.
tottuu-joku-on-siellä-sinulle-että-sinun-bestfriend-olet-tunteita-sitten-he-vain-lähtevät-tunnet-tyhjä
Olen aina muistaa, että kun näin ihmiset naimisiin he saivat on ROCKETSHIP ja meni Planet Happiness, Population: Them.
olen-aina-muistaa-että-kun-näin-ihmiset-naimisiin-he-saivat-on-rocketship-ja-meni-planet-happiness-population-them
Sydämeni kaipaa teitä, minun sieluni kuolee teille, silmäni itkeä teille, minun tyhjät kädet tavoittaa sinulle.
sydämeni-kaipaa-teitä-minun-sieluni-kuolee-teille-silmä-itkeä-teille-minun-tyhjät-kädet-tavoittaa-sinulle