Jos polku asetettu ennen hänen jalkansa oli kapeaksi hän tiesi, että kukat hiljainen onnen olisi kukkivat sitä pitkin iloa vilpitön työ


jos-polku-asetettu-ennen-hänen-jalkansa-oli-kapeaksi-hän-tiesi-että-kukat-hiljainen-onnen-olisi-kukkivat-sitä-pitkin-iloa-vilpitön-työ
jospolkuasetettuennenhänenjalkansaolikapeaksihäntiesiettäkukathiljainenonnenolisikukkivatsitäpitkiniloavilpitntyjos polkupolku asetettuasetettu ennenennen hänenhänen jalkansajalkansa olioli kapeaksikapeaksi hänhän tiesiettä kukatkukat hiljainenhiljainen onnenonnen olisiolisi kukkivatkukkivat sitäsitä pitkinpitkin iloailoa vilpitönvilpitön työjos polku asetettupolku asetettu ennenasetettu ennen hänenennen hänen jalkansahänen jalkansa olijalkansa oli kapeaksioli kapeaksi hänkapeaksi hän tiesiettä kukat hiljainenkukat hiljainen onnenhiljainen onnen olisionnen olisi kukkivatolisi kukkivat sitäkukkivat sitä pitkinsitä pitkin iloapitkin iloa vilpitöniloa vilpitön työjos polku asetettu ennenpolku asetettu ennen hänenasetettu ennen hänen jalkansaennen hänen jalkansa olihänen jalkansa oli kapeaksijalkansa oli kapeaksi hänoli kapeaksi hän tiesiettä kukat hiljainen onnenkukat hiljainen onnen olisihiljainen onnen olisi kukkivatonnen olisi kukkivat sitäolisi kukkivat sitä pitkinkukkivat sitä pitkin iloasitä pitkin iloa vilpitönpitkin iloa vilpitön työjos polku asetettu ennen hänenpolku asetettu ennen hänen jalkansaasetettu ennen hänen jalkansa oliennen hänen jalkansa oli kapeaksihänen jalkansa oli kapeaksi hänjalkansa oli kapeaksi hän tiesiettä kukat hiljainen onnen olisikukat hiljainen onnen olisi kukkivathiljainen onnen olisi kukkivat sitäonnen olisi kukkivat sitä pitkinolisi kukkivat sitä pitkin iloakukkivat sitä pitkin iloa vilpitönsitä pitkin iloa vilpitön työ

Mr. Arthur Ashe, hän oli hyvä. Olen lukenut joitakin hänen kirjoja. Hän tiesi kaiken, mutta hän oli todellinen hiljainen ja ei puhu paljon. En koskaan tavannut häntä.
mr-arthur-ashe-hän-oli-hyvä-olen-lukenut-joitakin-hänen-kirjoja-hän-tiesi-kaiken-mutta-hän-oli-todellinen-hiljainen-ja-ei-puhu-paljon-en
Jos nuoret tiesi, mitä ikä olisi asetettu, Se molemmat saavat ja säästä.
jos-nuoret-tiesi-mitä-ikä-olisi-asetettu-se-molemmat-saavat-ja-säästä
T hänen jalkansa hän kumarsi, hän laski, hän vahvistaa: hänen jalkansa hän kumarsi, hän putosi: missä hän kumarsi, siellä hän kaatui kuolleena. -Judges V. 27 -Raamattu
t-hänen-jalkansa-hän-kumarsi-hän-laski-hän-vahvistaa-hänen-jalkansa-hän-kumarsi-hän-putosi-missä-hän-kumarsi-siellä-hän-kaatui-kuolleena
Hän jätti hieman liian helposti ja ilmeinen helpotusta. Hänen jalkansa olivat nopeita ja varma mutainen polku. -Suzanne Finnamore
hän-jätti-hieman-liian-helposti-ja-ilmeinen-helpotusta-hänen-jalkansa-olivat-nopeita-ja-varma-mutainen-polku
Jos Jumala oli jääkaappi, kuvasi olisi sitä. Jos Hänellä oli lompakko, valokuvasi olisi se. Hän on hulluna sinuun.
jos-jumala-oli-jääkaappi-kuvasi-olisi-sitä-jos-hänellä-oli-lompakko-valokuvasi-olisi-se-hän-on-hulluna-sinuun
Elvis Costello oli uusi laukku. Hän oli muusikko, mutta hän tiesi kaikki noin asenteesta osa sitä.
elvis-costello-oli-uusi-laukku-hän-oli-muusikko-mutta-hän-tiesi-kaikki-noin-asenteesta-osa-sitä