Jumala ei voi muuttaa menneisyyttä, siksi hän joutuu silmänsä ummistavissa olemassaolon historioitsijat


jumala-ei-voi-muuttaa-menneisyyttä-siksi-hän-joutuu-silmänsä-ummistavissa-olemassaolon-historioitsijat
samuel butlerjumalaeivoimuuttaamenneisyyttäsiksihänjoutuusilmänsäummistavissaolemassaolonhistorioitsijatjumala eiei voivoi muuttaamuuttaa menneisyyttäsiksi hänhän joutuujoutuu silmänsäsilmänsä ummistavissaummistavissa olemassaolonolemassaolon historioitsijatjumala ei voiei voi muuttaavoi muuttaa menneisyyttäsiksi hän joutuuhän joutuu silmänsäjoutuu silmänsä ummistavissasilmänsä ummistavissa olemassaolonummistavissa olemassaolon historioitsijatjumala ei voi muuttaaei voi muuttaa menneisyyttäsiksi hän joutuu silmänsähän joutuu silmänsä ummistavissajoutuu silmänsä ummistavissa olemassaolonsilmänsä ummistavissa olemassaolon historioitsijatjumala ei voi muuttaa menneisyyttäsiksi hän joutuu silmänsä ummistavissahän joutuu silmänsä ummistavissa olemassaolonjoutuu silmänsä ummistavissa olemassaolon historioitsijat

Jumala ei voi muuttaa menneisyyttä, vaikka historioitsijat voi.
jumala-ei-voi-muuttaa-menneisyyttä-vaikka-historioitsijat-voi
Edes Jumala ei voi muuttaa menneisyyttä.
edes-jumala-ei-voi-muuttaa-menneisyyttä
Et voi muuttaa menneisyyttä mutta voit muuttaa tulevaisuudessa, niin eteenpäin. -Savannah Smith
et-voi-muuttaa-menneisyyttä-mutta-voit-muuttaa-tulevaisuudessa-niin-eteenpäin
Et voi muuttaa menneisyyttä, mutta voit muuttaa tulevaisuudessa. -Karina Barton
et-voi-muuttaa-menneisyyttä-mutta-voit-muuttaa-tulevaisuudessa
Me opettaa ihmisille, että he järkyttää itse. Emme voi muuttaa menneisyyttä, joten muuttaa miten ihmiset ajattelevat, tunne ja käyttäytyy tänään.
me-opettaa-ihmisille-että-he-järkyttää-itse-emme-voi-muuttaa-menneisyyttä-joten-muuttaa-miten-ihmiset-ajattelevat-tunne-ja-käyttäytyy
Et voi muuttaa menneisyyttä, mutta voit pilata esillä murehtia tulevasta -Isak Dinesen
et-voi-muuttaa-menneisyyttä-mutta-voit-pilata-esillä-murehtia-tulevasta