Jumala siunatkoon teitä kaikkia, sain niin paljon rakkautta kaikille, ja siunata ihmiset menee läpi mitään karkeita elämässä.


jumala-siunatkoon-teitä-kaikkia-sain-niin-paljon-rakkautta-kaikille-ja-siunata-ihmiset-menee-läpi-mitään-karkeita-elämässä
jumalasiunatkoonteitäkaikkiasainniinpaljonrakkauttakaikillejasiunataihmisetmeneeläpimitäänkarkeitaelämässäjumala siunatkoonsiunatkoon teitäteitä kaikkiasain niinniin paljonpaljon rakkauttarakkautta kaikilleja siunatasiunata ihmisetihmiset meneemenee läpiläpi mitäänmitään karkeitakarkeita elämässäjumala siunatkoon teitäsiunatkoon teitä kaikkiasain niin paljonniin paljon rakkauttapaljon rakkautta kaikilleja siunata ihmisetsiunata ihmiset meneeihmiset menee läpimenee läpi mitäänläpi mitään karkeitamitään karkeita elämässäjumala siunatkoon teitä kaikkiasain niin paljon rakkauttaniin paljon rakkautta kaikilleja siunata ihmiset meneesiunata ihmiset menee läpiihmiset menee läpi mitäänmenee läpi mitään karkeitaläpi mitään karkeita elämässäsain niin paljon rakkautta kaikilleja siunata ihmiset menee läpisiunata ihmiset menee läpi mitäänihmiset menee läpi mitään karkeitamenee läpi mitään karkeita elämässä

Jumala siunatkoon teitä kaikkia ja kaunis lapsia.
jumala-siunatkoon-teitä-kaikkia-ja-kaunis-lapsia
Hyvää äitienpäivä kaikille niille ahkera, kaunis sielu, äidit. Jumala siunatkoon niitä kaikkia.
hyvää-äitienpäivä-kaikille-niille-ahkera-kaunis-sielu-äidit-jumala-siunatkoon-niitä-kaikkia
Haluan onnitella molempia teitä 25. hääpäivä. Jumala siunatkoon teitä ja täyttää elämäsi enemmän rakkautta ja onnellisuutta.
haluan-onnitella-molempia-teitä-25-hääpäivä-jumala-siunatkoon-teitä-ja-täyttää-elämä-enemmän-rakkautta-ja-onnellisuutta
Toivotan teille hyvää syntymäpäivää. Jumala siunatkoon teitä kaikkia päivinä asut.
toivotan-teille-hyvää-syntymäpäivää-jumala-siunatkoon-teitä-kaikkia-päivinä-asut
Hyvää äitienpäivä kaikille naisille, jotka rakastavat lasta ehdoitta ja vaalia aitoa... onko kohdusta vai ei. Jumala siunatkoon teitä!
hyvää-äitienpäivä-kaikille-naisille-jotka-rakastavat-lasta-ehdoitta-ja-vaalia-aitoa-onko-kohdusta-vai-ei-jumala-siunatkoon-teitä
Tämä Easter siunatkoon teitä paljon rakkautta ja toivoa. Hyvää pääsiäistä sinulle rakkaan ystäväni.
tämä-easter-siunatkoon-teitä-paljon-rakkautta-ja-toivoa-hyvää-päääistä-sinulle-rakkaan-ystävä