Meidän olisi hyvä hidastaa hieman keskittyä merkittävä ja todella nähdä asioita, jotka ovat tärkeimpiä


meidän-olisi-hyvä-hidastaa-hieman-keskittyä-merkittävä-ja-todella-nähdä-asioita-jotka-ovat-tärkeimpiä
meidänolisihyvähidastaahiemankeskittyämerkittäväjatodellanähdäasioitajotkaovattärkeimpiämeidän olisiolisi hyvähyvä hidastaahidastaa hiemanhieman keskittyäkeskittyä merkittävämerkittävä jaja todellatodella nähdänähdä asioitajotka ovatovat tärkeimpiämeidän olisi hyväolisi hyvä hidastaahyvä hidastaa hiemanhidastaa hieman keskittyähieman keskittyä merkittäväkeskittyä merkittävä jamerkittävä ja todellaja todella nähdätodella nähdä asioitajotka ovat tärkeimpiämeidän olisi hyvä hidastaaolisi hyvä hidastaa hiemanhyvä hidastaa hieman keskittyähidastaa hieman keskittyä merkittävähieman keskittyä merkittävä jakeskittyä merkittävä ja todellamerkittävä ja todella nähdäja todella nähdä asioitameidän olisi hyvä hidastaa hiemanolisi hyvä hidastaa hieman keskittyähyvä hidastaa hieman keskittyä merkittävähidastaa hieman keskittyä merkittävä jahieman keskittyä merkittävä ja todellakeskittyä merkittävä ja todella nähdämerkittävä ja todella nähdä asioita

Muista priorisoida ja laittaa asioita elämässä, jotka ovat tärkeimpiä kuin Jumala, perhe ja ystävät ensin.
muista-priorisoida-ja-laittaa-asioita-elämässä-jotka-ovat-tärkeimpiä-kuin-jumala-perhe-ja-ystävät-ensin
Vähän asioita, jotka et aikaisemmin, voi tehdä et tärkeimpiä asioita tulevaisuudessa. -Rasheed Bryant
vähän-asioita-jotka-aikaisemmin-voi-tehdä-tärkeimpiä-asioita-tulevaisuudessa
On niin monia asioita, jotka voivat tehdä sinut onnelliseksi. Älä keskittyä liikaa asioita, jotka tekevät surullinen.
on-niin-monia-asioita-jotka-voivat-tehdä-sinut-onnelliseksi-Älä-keskittyä-liikaa-asioita-jotka-tekevät-surullinen
On aikana meidän synkimmistä hetkistä, että meidän täytyy keskittyä nähdä valoa.
on-aikana-meidän-synkimmistä-hetkistä-että-meidän-täytyy-keskittyä-nähdä-valoa
On aikana meidän synkimmistä hetkistä, että meidän täytyy keskittyä nähdä valoa
on-aikana-meidän-synkimmistä-hetkistä-että-meidän-täytyy-keskittyä-nähdä-valoa
Asiat, jotka ovat tärkeimpiä ei saa laittaa armoilla ne, jotka merkitsevät vähiten.
asiat-jotka-ovat-tärkeimpiä-ei-saa-laittaa-armoilla-ne-jotka-merkitsevät-vähiten