Menestys määritellään parhaiten ei täyttämällä tehtävän esteettömästi vaan onnistuneesti saavuttaa tavoite huolimatta jokaisen esteen teitä kohdannut.


menestys-määritellään-parhaiten-ei-täyttämällä-tehtävän-esteettömästi-vaan-onnistuneesti-saavuttaa-tavoite-huolimatta-jokaisen-esteen
nidhi sainimenestysmääritelläänparhaiteneitäyttämällätehtävänesteettmästivaanonnistuneestisaavuttaatavoitehuolimattajokaisenesteenteitäkohdannutmenestys määritelläänmääritellään parhaitenparhaiten eiei täyttämällätäyttämällä tehtäväntehtävän esteettömästiesteettömästi vaanvaan onnistuneestionnistuneesti saavuttaasaavuttaa tavoitetavoite huolimattahuolimatta jokaisenjokaisen esteenesteen teitäteitä kohdannutmenestys määritellään parhaitenmääritellään parhaiten eiparhaiten ei täyttämälläei täyttämällä tehtäväntäyttämällä tehtävän esteettömästitehtävän esteettömästi vaanesteettömästi vaan onnistuneestivaan onnistuneesti saavuttaaonnistuneesti saavuttaa tavoitesaavuttaa tavoite huolimattatavoite huolimatta jokaisenhuolimatta jokaisen esteenjokaisen esteen teitäesteen teitä kohdannut

Useimmat menestys syntyy esteen tai epäonnistuminen. Minusta tuli sarjakuvapiirtäjä pitkälti siksi en onnistunut minun tavoite tulla onnistunut johtoon.
useimmat-menestys-syntyy-esteen-tai-epäonnistuminen-minusta-tuli-sarjakuvapiirtäjä-pitkälti-siksi-onnistunut-minun-tavoite-tulla-onnistunut
Tärkein avain saavuttaa suuri menestys on päättää tavoite ja käynnistää sen, Aloita ryhtyä toimiin, liikkua.
tärkein-avain-saavuttaa-suuri-menestys-on-päättää-tavoite-ja-käynnistää-sen-aloita-ryhtyä-toimiin-liikkua
Hurskaus ei ole tavoite vaan keino saavuttaa läpi puhtain mielenrauhan korkeimman kulttuuri.
hurskaus-ei-ole-tavoite-vaan-keino-saavuttaa-läpi-puhtain-mielenrauhan-korkeimman-kulttuuri
Tilapäinen menestys voidaan saavuttaa huolimatta puute muiden perusominaisuuksista, mutta ei edistysaskeleet voidaan säilyttää ilman kovaa työtä.
tilapäinen-menestys-voidaan-saavuttaa-huolimatta-puute-muiden-perusominaisuuksista-mutta-ei-edistysaskeleet-voidaan-säilyttää-ilman-kovaa-työtä
Myönteinen asenne voi tuhota jokaisen negatiivisen esteen. -Terry Mark
myönteinen-asenne-voi-tuhota-jokaisen-negatiivisen-esteen
Voit mitata koon hoitamista esteen te oli voitettava saavuttaa tavoitteesi.
voit-mitata-koon-hoitamista-esteen-te-oli-voitettava-saavuttaa-tavoitteesi