Namaste sieluni kunnioittaa sielusi minä kunnioitan paikka, missä koko maailmankaikkeus asuu kunnioitan valon rakkautta totuuden kauneuden ja rauhaa sisälläsi


namaste-sieluni-kunnioittaa-sielusi-minä-kunnioitan-paikka-missä-koko-maailmankaikkeus-asuu-kunnioitan-valon-rakkautta-totuuden-kauneuden-ja-rauhaa
namastesielunikunnioittaasielusiminäkunnioitanpaikkamissäkokomaailmankaikkeusasuuvalonrakkauttatotuudenkauneudenjarauhaasisälläsinamaste sielunisieluni kunnioittaakunnioittaa sielusisielusi minäminä kunnioitankunnioitan paikkamissä kokokoko maailmankaikkeusmaailmankaikkeus asuuasuu kunnioitankunnioitan valonvalon rakkauttarakkautta totuudentotuuden kauneudenkauneuden jaja rauhaarauhaa sisälläsinamaste sieluni kunnioittaasieluni kunnioittaa sielusikunnioittaa sielusi minäsielusi minä kunnioitanminä kunnioitan paikkamissä koko maailmankaikkeuskoko maailmankaikkeus asuumaailmankaikkeus asuu kunnioitanasuu kunnioitan valonkunnioitan valon rakkauttavalon rakkautta totuudenrakkautta totuuden kauneudentotuuden kauneuden jakauneuden ja rauhaaja rauhaa sisälläsi

Haluan olla jonkun kanssa, joka haluaa työskennellä niin paljon kuin minä ja joka kunnioittaa minua kuin minä kunnioitan häntä.
haluan-olla-jonkun-kanssa-joka-haluaa-työskennellä-niin-paljon-kuin-minä-ja-joka-kunnioittaa-minua-kuin-minä-kunnioitan-häntä
Poliisivoimat, missä he ovat, koostuu upeita ihmisiä, ja kunnioitan heitä paljon.
poliisivoimat-missä-he-ovat-koostuu-upeita-ihmisiä-ja-kunnioitan-heitä-paljon
Pidän elokuva yleisöä. Kunnioitan niitä, ja minä puhua heille aivan kuten olisin kukaan tiedän.
pidän-elokuva-yleisöä-kunnioitan-niitä-ja-minä-puhua-heille-aivan-kuten-olisin-kukaan-tiedän
Kunnioitan olutta.
kunnioitan-olutta
Kunnioitan presidentin kanslia.
kunnioitan-presidentin-kanslia
Kunnioitan Everest kovasti.
kunnioitan-everest-kovasti