Ole valmis, töitä, ja toivon hieman onnea. Tunnustavat, että kovemmin työskentelet ja paremmin valmis olet, sitä enemmän onnea saatat olla.


ole-valmis-töitä-ja-toivon-hieman-onnea-tunnustavat-että-kovemmin-työskentelet-ja-paremmin-valmis-olet-sitä-enemmän-onnea-saatat-olla
olevalmistitäjatoivonhiemanonneatunnustavatettäkovemmintyskenteletparemminvalmisoletsitäenemmänonneasaatatollaole valmisja toivontoivon hiemanhieman onneaettä kovemminkovemmin työskentelettyöskentelet jaja paremminparemmin valmisvalmis oletsitä enemmänenemmän onneaonnea saatatsaatat ollaja toivon hiemantoivon hieman onneaettä kovemmin työskenteletkovemmin työskentelet jatyöskentelet ja paremminja paremmin valmisparemmin valmis oletsitä enemmän onneaenemmän onnea saatatonnea saatat ollaja toivon hieman onneaettä kovemmin työskentelet jakovemmin työskentelet ja paremmintyöskentelet ja paremmin valmisja paremmin valmis oletsitä enemmän onnea saatatenemmän onnea saatat ollaettä kovemmin työskentelet ja paremminkovemmin työskentelet ja paremmin valmistyöskentelet ja paremmin valmis oletsitä enemmän onnea saatat olla

Olen lujasti onnea, ja minusta kovemmin työskentelen, sitä enemmän minulla sitä. -Thomas Jefferson
olen-lujasti-onnea-ja-minusta-kovemmin-työskentelen-sitä-enemmän-minulla-sitä
Mitä enemmän olet valmis hyväksymään vastuuta toiminnot, sitä enemmän uskottavuutta teillä -Brian koslow
mitä-enemmän-olet-valmis-hyväksymään-vastuuta-toiminnot-sitä-enemmän-uskottavuutta-teillä
Mitä kovemmin työskentelet, sitä vaikeampaa on luopua.
mitä-kovemmin-työskentelet-sitä-vaikeampaa-on-luopua
Olen havainnut, että sitä vaikeampi työskentelen, sitä enemmän onnea tuntuu olevan -Thomas Jefferson
olen-havainnut-että-sitä-vaikeampi-työskentelen-sitä-enemmän-onnea-tuntuu-olevan
Olen lujasti onnea, ja minusta kovemmin työskentelen enemmän olen siitä on.
olen-lujasti-onnea-ja-minusta-kovemmin-työskentelen-enemmän-olen-siitä-on
He sanovat jokainen tarvitsee toisen mahdollisuuden, olen valmis antamaan sinulle yhden mikäli olet valmis hyväksymään sen. -Nidhi Saini
he-sanovat-jokainen-tarvitsee-toisen-mahdollisuuden-olen-valmis-antamaan-sinulle-yhden-mikäli-olet-valmis-hyväksymään-sen