Tämä valitsematta menojen kasvaa nopeammin kuin taloutemme inflaatiota nopeammin, ja kauas yli varojemme ylläpitää sitä.


tämä-valitsematta-menojen-kasvaa-nopeammin-kuin-taloutemme-inflaatiota-nopeammin-ja-kauas-yli-varojemme-ylläpitää-sitä
jim nussletämävalitsemattamenojenkasvaanopeamminkuintaloutemmeinflaatiotanopeamminjakauasylivarojemmeylläpitääsitätämä valitsemattavalitsematta menojenmenojen kasvaakasvaa nopeamminnopeammin kuinkuin taloutemmetaloutemme inflaatiotainflaatiota nopeamminja kauaskauas yliyli varojemmevarojemme ylläpitääylläpitää sitätämä valitsematta menojenvalitsematta menojen kasvaamenojen kasvaa nopeamminkasvaa nopeammin kuinnopeammin kuin taloutemmekuin taloutemme inflaatiotataloutemme inflaatiota nopeamminja kauas ylikauas yli varojemmeyli varojemme ylläpitäävarojemme ylläpitää sitätämä valitsematta menojen kasvaavalitsematta menojen kasvaa nopeamminmenojen kasvaa nopeammin kuinkasvaa nopeammin kuin taloutemmenopeammin kuin taloutemme inflaatiotakuin taloutemme inflaatiota nopeamminja kauas yli varojemmekauas yli varojemme ylläpitääyli varojemme ylläpitää sitätämä valitsematta menojen kasvaa nopeamminvalitsematta menojen kasvaa nopeammin kuinmenojen kasvaa nopeammin kuin taloutemmekasvaa nopeammin kuin taloutemme inflaatiotanopeammin kuin taloutemme inflaatiota nopeamminja kauas yli varojemme ylläpitääkauas yli varojemme ylläpitää sitä

Cry jos haluat, sen terve vuodattaneet kyyneleitä. Mitä nopeammin teet, sitä nopeammin voit hymyillä jälleen.
cry-jos-haluat-sen-terve-vuodattaneet-kyyneleitä-mitä-nopeammin-teet-sitä-nopeammin-voit-hymyillä-jälleen
Mitä nopeammin ymmärtää ihmiset eivät koskaan olla täydellinen, sitä nopeammin voit alkaa olla kiitollisia kuka olet.
mitä-nopeammin-ymmärtää-ihmiset-eivät-koskaan-olla-täydellinen-sitä-nopeammin-voit-alkaa-olla-kiitollisia-kuka-olet
Johtajat ovat toimimaan nopeammin tänään. Paine tulee paljon nopeammin.
johtajat-ovat-toimimaan-nopeammin-tänään-paine-tulee-paljon-nopeammin
Lapset taipumus kasvaa nopeammin keväällä kuin jonakin muuna ajankohtana.
lapset-taipumus-kasvaa-nopeammin-keväällä-kuin-jonakin-muuna-ajankohtana
Sinun ei tarvitse ajaa nopeammin kuin karhun. Täytyy vain ajaa nopeammin kuin hitain kaveri alkaa karhun.
sinun-ei-tarvitse-ajaa-nopeammin-kuin-karhun-täytyy-vain-ajaa-nopeammin-kuin-hitain-kaveri-alkaa-karhun
Ihmisen kynnet voivat kasvaa jopa neljä kertaa nopeammin kuin varpaankynnet.
ihmisen-kynnet-voivat-kasvaa-jopa-neljä-kertaa-nopeammin-kuin-varpaankynnet